Civile sager, strafferetlige sager og andre juridiske aktiviteter